Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro internetový obchod SABAI na http://eshop.sabai.cz/ provozovaný firmou sabai s.r.o. a objednavatele (kupujícího) zboží. Řídí se platnými zákony ČR a zákony platnými v EU.

1. Objednání zboží:

Objednávka je možná pouze formou vyplnění a odeslání objednávky na stránkách http://eshop.sabai.cz/. Prodejce si může vyžádat potvrzení objednávky (autorizaci). Objednávka zboží je návrhem kupní smlouvy. Smlouva vzniká a stává se pro obě strany závaznou zaplacením zboží prodejci. Potvrzení o přijetí objednávky, včetně její rekapitulace, ceny a platebních instrukcí bude obratem odesláno na e-mailovou adresu objednavatele.

2. Dodací a platební podmínky:

Po odeslání objednávky dojde k registraci zakázky a objednávající dostane ihned obratem rekapitulaci objednávky na jím uvedenou e-mailovou adresu, variabilní symbol pro platbu, částku k platbě včetně poštovného a bankovní spojení.
Objednávku vám zasíláme prostřednictvím České pošty a.s. jako doporučenou zásilku.
Platbu za zboží lze provést:
a/ platební kartou, nebo vkladem v hotovosti na náš účet u KB banky číslo: 51-0932790217/0100) a to maximálně do 5 dnů po obdržení údajů potřebných pro platbu za objednané zboží. Platba musí být vždy označena přiděleným variabilním symbolem (číslo objednávky). Jakmile bude platba připsána na náš účet, zboží odešleme v nejkratším možném termínu do max. 2 pracovních dnů po obdržení platby. Objednávku vám poté zašleme prostřednictvím České pošty s.p.
b/ na dobírku – objednávku vám zašleme prostřednictvím České pošty s.p.

3. Termín dodání:

Poukazy SABAI jsou na skladě, proto mohou být dodány ihned po úhradě,nebo si je můžete na Vaše přání vyzvednout na vybrané pobočce osobně.

4. Vrácení zboží:

Kupujete-li zboží jako soukromá osoba, máte možnost od objednávky do 14 dnů od převzetí zboží odstoupit (v souladu se zákonem č. 367/2000). V tomto případě Vás prosíme o následující:
• odeslání písemné Žádosti od odstoupení smlouvy na adresu provozovatele (uveďte zde číslo objednávky, datum nákupu a číslo účtu, kam má být platba vrácena)
o zboží musí být nepoškozené, v původním obalu, nepoužívané, kompletní (tj. Příslušenství, záruční list atd)
o kupující musí prokázat originál dokladu o koupi
o zboží neposílejte na dobírku
o zboží doporučujeme pojistit
• osobní vrácení zboží na adrese provozovatele – SABAI Slovanský dům , Na Příkopě 22, Praha 1 nebo SABAI Brno, Pekařská 7, Brno
Při dodržení výše uvedených podmínek pro vrácené zboží Vám zašleme peníze za zboží převodem na Váš účet a to nejpozději do 10 pracovních dnů od fyzického obdržení zboží.
Do garance vrácení peněz nejsou započítány náklady spojené s dopravou a expediční poplatky.
V případě nesplnění výše uvedených podmínek /např. zaslání zboží zpět bez Žádosti od odstoupení smlouvy s náležitými údaji/, nebude na odstoupení od smlouvy brán zřetel a zboží bude na náklady odesílajícího vráceno zpět.

5. Storno objednávky:

Prodávající si vyhrazuje právo storna objednávky, jejíž předmětem je zboží, které se již nevyrábí nebo nedodává. V tomto případě bude ihned a bez odkladu kontaktovat kupujícího. V případě, že již kupující zaplatil kupní cenu, bude mu tato částka v nejkratším možném termínu převedena zpět na uvedené číslo účtu.

6. Reklamace:

Při dodání zboží je kupující povinnen překontrolovat zboží ihned po jeho převzetí. Jeví-li zboží zjevné vady, je kupující povinen reklamovat toto zboží u prodávajícího ihned, nejpozději následující den. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
Při osobním odběru v provozovně je kupující povinen zkontrolovat zboží při jeho přebírání. Jeví-li zboží zjevné vady, je kupující povinen reklamovat toto zboží u prodávajícího ihned. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
Vznikne-li nárok na reklamaci, vyplňte prosím reklamační formulář a zašlete zboží na adresu provozovatele (včetně čísla objednávky, data nákupu, daňového dokladu, záručního listu a podrobného popisu vady). Zboží musí být nepoškozené, v původním obalu, nepoužívané, kompletní).
Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů počínaje dnem uplatnění reklamace (pokud nedojde k jiné dohodě mezi prodávajícím a kupujícím).

7. Záruky:

Poukaz má platnost 1 rok od data vystavení. Obdarovaný si může vybrat službu na poukaze uvedenou, nebo si případně vybrat jinou proceduru a rozdíl v ceně doplatit. Na poukaz nelze čerpat levnější službu a žádat o vrácení rozdílu v ceně. Podmínky na čerpání poukazu jsou zaslány společně s poukazem a obdarovaný by se jimi měl ve vlastním zájmu řídit.

8. Poštovné a balné

Cena poštovného je počítáno dle tarifů České pošty s.p..
Balné je oceněno vždy pro celou dodávku PAUŠÁLNĚ částkou 10,- Kč. Cena za balné se připočítává k výsledné ceně za zboží.
Při hodnotě objednávky nad 3000 Kč neplatíte poštovné a balné za dopravu po ČR!

Slevy které uplatňujeme lze uplatnit jen na ceníkovou cenu. Slevu nelze upotřebit při nákupu IMMUNITY SET. Slevu nelze uplatnit na zvýhodněné masáže AROMA + FOOT ani na další kombinované masáže. Na jeden nákup je možné využít jen jednu slevu.

Posilujeme imunitu skrze reflexní body

Reflexní terapie je více než tisíc let stará asijská masáž, která se považuje za jednu z n...

Aby záda nebolela

Bolesti zad trápí podle posledních odhadů až třetinu naší populace. To znamená, že i v naš...