SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM A PŘEDÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOULADU S NAŘÍZENÍM (EU) 2016/679 (GDPR)

SOUHLASÍM s tím, aby obchodní společnost Sabai, s.r.o. C 96132 vedená u Městského soudu v Praze 1, Na Příkopě 859/22, Nové Město, 110 00 Praha 1; IČ: 27098915, DIČ: CZ27098915, jako správce údajů zpracovávala mé osobní údaje pro zasílání informací o trendech, novinkách a nabídkách masáží a balíčků. Údaje poskytuji dobrovolně, a to na dobu 8 let.

Dále SOUHLASÍM s tím, že mé osobní údaje mohou být za zákonných podmínek zpřístupněny nebo předány smluvně vázaným třetím stranám za účelem zpracování a rozeslání výše uvedených informací.

Prohlašuji, že jsem si vědom svých zákonných práv na přístup ke svým osobním údajům, na opravu chyb a nepřesností a možnosti požadovat blokování nebo výmaz osobních údajů, jakožto i možnosti tento souhlas kdykoli odvolat.

Tato svá práva mohu vykonat v sídle společnosti v Sabai, s.r.o., Na Příkopě 859/22, Praha 1 Nové Město, Česká republika.

Posilujeme imunitu skrze reflexní body

Reflexní terapie je více než tisíc let stará asijská masáž, která se považuje za jednu z n...

Aby záda nebolela

Bolesti zad trápí podle posledních odhadů až třetinu naší populace. To znamená, že i v naš...